Kościół rzymskokatolicki

Drodzy Młodzi!

„Kościół () słusznie pokłada wielką nadzieję w was, drodzy młodzi, i z ufnością oczekuje, że wasz entuzjazm i siła waszej młodości ożywią jego misję.

Dlatego też wsłuchuje się w podstawowe pytania kryjące się w waszych sercach, pytania o sens, jaki można nadać życiu. Fiodor Dostojewski napisał: «Człowiek jest tajemnicą. Tajemnicą, którą należy rozwikłać, i jeśli spędzisz całe życie starając się ją rozwikłać, nie mów, żeś stracił czas; ja sam wnikam w tę tajemnicę, ponieważ chcę być człowiekiem» (List do brata Michała, 16 sierpnia 1839 r.). (...)

Trzeba strzec nieocenionego skarbu chrześcijańskiej tradycji, wzbogaconego krwią męczenników, oraz konsekwentnie i odważnie proponować go na nowo. Drodzy młodzi, dziś musicie opierać się subtelnej a zarazem śmiertelnej pokusie, by wyłączyć Boga z życia albo sprowadzić wiarę do okazjonalnych i formalnych gestów. Kościół potrzebuje świadków gotowych pójść za Chrystusem aż po krzyż. Takiej radykalnej wierności Ewangelii oczekują bardziej niż kiedykolwiek wasi rówieśnicy, często zwodzeni mirażami łatwego i wygodnego życia, pokusami narkotyków i hedonizmu, nierzadko popadający w niewolę przemocy, nonsensu i rozpaczy. Nie pozwólcie, aby wolność odzyskana przez wasz drogi naród za cenę wielkich ofiar i cierpień została zmarnowana przez uleganie fałszywym ideałom. Chrystus jest naszą prawdziwą wolnością — On wyzwolił nas ostatecznie z niewoli grzechu. Jedynie w Nim nasze serce znajduje sens i pokój.”

 

Fragmenty przesłania Ojca Świętego do młodzieży katolickiej z Federacji Rosyjskiej,

uczestniczącej w spotkaniu w Irkucku 11-15.08.2004

„Tylko Chrystus ukazuje drogę
do pełnego szczęścia”
,
Jan Paweł II

 

Katechizm w wersji dla młodzieży.
Szukajcie go w księgarniach internetowych.

ŚCIĄGA

I więcej na ten tamat dla dociekliwych.

Wyszukiwanie

Proboszcz ks. Krystian Grabijas

tel.: 62 749 30 19

nr KONTA PARAFIALNEGO

28 8427 0009 0027 0386 2000 0001

28 8427 0009 0027 0386 2000 0001

Więcej: https://parafia-mieszkow.preview.webnode.com/kontakty/

 

Przydatne źródła:

___________________________________

Katechizm online:

https://www.katechizm.opoka.org.pl/

___________________________________

I w formacie PDF:

___________________________________

Aplikacja dla Android

KKK

___________________________________

Kilka pytań dla młodzieży
zebranych w opracowaniu:

 

https://lodz.salezjanie.pl/

https://www.franciszekwalcz.pl/

https://mikolaj.bydgoszcz.pl/