Kościół rzymskokatolicki

INTENCJE MSZALNE

 

Niedziela 25 II 2 W. Postu

8.00 –  1) za śp. Annę, Edwarda i Sylwestra Chwiłkowskich; Selwinę i Józefa Maciejewskich;

   2) za śp. Renatę Posłuszną w 4 r. śm.;

9.30 – za śp. Edwarda, Teofilę, Zbigniewa, Petronelę i Józefa Kaczmarków; Małgorzatę, i Jana oraz zm. z rodz. Koterbów; Mariannę, Stanisława, Jerzego i Krzysztofa Krawczyków; Rozalię i Józefa Klapczarków

11.00 – 1) za śp. Bogumiła Kowalczyka w r. śm.; zm. z rodz. Kowalczyków i Pietrowiaków;

   2) za śp. Janusza Kaczmarka; Helenę i Franciszka Krasków; Marzenę Gierałka; Stefanię i Leona Krasków; Franciszka i Piotra Kaczmarków; Józefę i Józefa Mrugasów oraz zm. z rodz. Zimowskich, Krasków, Kaczmarków, Plichtów i Jaworskich

________________________________

Poniedziałek 26 II

10.00 – za Parafian

18.00 – 1) za śp. Stefanię i Tadeusza, Janinę i Edwarda, zm. z rodz. Kowalskich i Kowalewskich oraz Kazimierę i Sylwestra Kubiaków; Dagmarę Filipiak oraz dusze w czyśćcu cierpiące;

2) za śp. Annę i Stanisława Karczyńskich, Klemensa Bezlera; Halinę Fryz; zm. z rodz. Bezlerów, Karczyńskich, Grzybków, Weissów i Frankowiaków

______________________________

Wtorek 27 II

10.00 – za Parafian

18.00 – 1) za śp. Anielę Świgoń – od III Róży Żywego Różańca

   2) za śp. Edwarda, Stanisława i Mariannę Czeszyków; Józefa, Jadwigę i Zofię Wawrzynkiewiczów; Jana i Stanisławę Szulców

______________________________  

Środa 28 II

7.45 – z prośbą o wszelkie potrzebne łaski dla uczestników rekolekcji

10.00 – za Parafian

18.00 – 1) za śp. Annę i Jana Wojaczyków; Krystynę, Aleksandra, Bogusława i Sławomira Jankowiaków oraz wszystkich zm. z rodz. Wojaczyków i Jankowiaków;

   2) 1) o opiekę prosi – Teresa; 2) z podz. za otrzy. zdr. i z proś. o dalszą opiekę; 3) z podz. za wszelkie otrzymane łaski i z prośbą o pojednanie z Bogiem dla wszystkich naszych Parafian; z prośbą o jak najlepsze owoce rek. parafialnych i szk.; 4) z podz. za wszelkie łaski otrzymane w ciągu życia i z prośbą o zdrowie i dalszą opiekę dla Henryki, Janiny, Lechosława, Mariusza, Jana, Małgorzaty, Tomasza i ich rodzin; 5) Maryjo, dziękujemy Tobie za wszystkie łaski, którymi nas obdarzasz. Prosimy za Ojczyznę – o pokój i po-szanowanie Bożych praw oraz mądrość dla rządzących; za kapłanów – o mądrość, świętość i odwagę; za dzieci i młodzież – o żywą wiarę i miłość; za chorych – o umocnienie i uzdrowienie; za Parafian – o otwarcie na da-ry Ducha Świętego; za grzeszników – o nawrócenie – intencje od Grupy Modlitewnej (do k. r.); 6) z prośbą o pomoc dla Sylwii, aby mogła kroczyć drogami Bożymi, jak i jej rodz. i bliscy; 7) z pr. o żywą wiarę i łaskę nawrócenia dla rodziny, właściwe wybory życiowe i życie sakramentalne (do k.r.); 8 ) z podz. za otrzymane łaski i z pr. o dalszą pomoc dla Patrycji i jej rodz.; 9) z podz. za potomka i z pr. o zdr. dla Aleksandry i jej dziecka; 10) z pr. o sakramentalny związek małżeński dla braci; łaskę nawrócenia dla rodziców, rodzeństwa i ich rodzin (do 14VI); 11) z pr. o powołania kapł., misyjne i zak. z rodziny (do k. r.); 12) z pr. o ochronę przed wszelkim złem i z pr. o zdr. fiz. i duch. oraz wsparcie w realizowaniu woli Bożej (do k. r.); 13) z pr. o łaskę zdr. i siłę do walki z chorobą nowotworową dla Barbary (do k.r.); 14) w int. rodz. z pr. o przemianę serc, zgodę, miłość i żywą wiarę (do k. r.); 15) z pr. o zdr. i pomoc Bożą w chorobie nowotworowej (do VI); 16) z pr. o uzdro. męża i brata z choroby nowotworowej oraz o zdr. i bł. Boże dla rodziny (do VI); 17) z pr. o łaski potrzebne dla Małgorzaty (do VI); 18) z pr. o zdr. dla Filipa i pomoc Bożą dla rodz. (do VI); 19) upraszamy uzdrowienie więzi małżeńskiej i wsparcie dla rodz. (do VI). 

==================

1) za śp. Agatę Kałużną – od rodz. Samol; 2) za śp. Krystynę Kubiak – od rodz. Zielonka; 3) za śp. Wojcie-cha Jurka – od rodz. Trawińskich i Zofii Frątczak; 4) za śp. Annę Roguszczak – od Krysi i Pawła Grygielów z dziećmi; 5) za śp. Sebastiana Wiśniewskiego – od sąsiadów Jankowskich; 6) za śp. Teresę Jakrzewską – od Joanny i Marcina Jaworskich z dziećmi; 7) za śp. Jana Roguszczaka – od Macieja Śliwki z rodz.; 8 ) za śp. Szymona Ciesielskiego – od sąsiadów Hyżych i Szarczyńskich; 9) za śp. Artura Nawrockiego – od Moniki i Piotra Bierłów z dziećmi; 10) za śp. Czesława Banasika – od chrześniaka Artura Pawełczyka z rodz., siostrzeńca Waldemara Pawełczyka z rodz., siostrzenicy Janki Orzechowskiej z rodz. i siostry Krystyny z synem Łukaszm; 11) za śp. Feliksa Wolskiego – od Marii Mikołajczuk z rodz.; 12) za śp. Magdę Jachurską – od rodz. Górskich z Cielczy; 13) za śp. Mariana Miczke – od Hieronima Miczke z rodz.; 14) za śp. Filipa Kowalczyka – od kolegi Krzysztofa Susia; 15) za śp. Czesława Dolatę – od Janiny Zenker z Mieszkowa; 16) za śp. Arkadiusza Czelustę – od Marcina, Mirelli i Igora Jańczaków z Osieka; 17) za śp. Mariannę Raszewską – od bratowej Sabiny z rodz.; 18) za śp. Mariannę Macioszczyk – od Bożeny Michalak z rodz.; 19) za śp. Marię Ochowiak – od chrześniaka Szymona z rodz.; 20) za śp. Kazimierę Mazur – od rodz. Masłowskich z Parzewa; 21) za śp. Zofię Studzińską – od Danuty Genderka z rodz.; 22) za śp. Aleksandrę Ciesielską – od rodz. Sobkowiaków ze Stramnickiej; 23) za śp. Jana Kwiatkowskiego – od szwagra Wojciecha Nawrota z Mieszkowa; 24) za śp. Elżbietę Bartkowiak – od rodz. Szymenderów i Konarkowskich; 25) za śp. Mariana Hyżego – od rodz. Dworniczaków z Żerkowa; 26) za śp. Marka Janickiego – od brata Leszka z żoną, bratanicy Małgorzaty z rodz. i chrześniaczki Moniki; 27) za śp. Zdzisława Susia – od brata Józefa; 28) za śp. Kazimierza Piechowiaka – od rodz. Rzepków, Florczaków oraz Łączniaków; 29) za śp. Danutę Kluczyk – od Mirosławy Szymańskiej z rodz.; 30) za dusze w czyśćcu cierpiące  – od Grupy Modlitewnej (do k. r.); 31) za śp. Ryszarda Jelaka i duszę najb. opuszczoną (do k. r.); 32) za śp. Renatę Posłuszną w 4 r. śm.; 33) za śp. Stefana Halka – od Marii i Jana Antoniewiczów; 34) za śp. Stanisławę Strzelczyk – od Klubu Społecznego „Mieszko”; 35) za śp. Maksymiliana Langnera – od Karoliny i Michała Kuś z synami; 38) za śp. Kazimierza Piechowiaka – od Marii Mikołajczuk i rodz. Grodzkich; 39) za śp. Mateusza w 4 r. śm. i zm. z rodz. Antoniewiczów i Baumanów; 40) za śp. Danutę Kluczyk – od Izabeli Szymendera-Samol; 41) za śp. Adama Gotfryda – od sąsiadów Grodzkich i Marii Mikołajczuk; 42) za śp. Danutę Kluczyk – od Marty Bierła z rodz.; 43) za śp. Marka Cieślaka – od Maurycego Szkudlarka z rodz.; 44) za śp. Małgorzatę Wiktorowską; Grzegorza Jankowskiego i Małgorzatę Sikorską-Falbierską; 45) za śp. fundatorów Mieszkowskich kościołów; Księży i Siostry zak., którzy pracowali
w naszej Parafii oraz zm. członków ich rodzin (do k. VI)

______________________________

Czwartek 29 II  

18.30 – za śp. Mirosławę Macioszczyk w 5 r. śm. oraz wszystkich zm. w rodzinie  

______________________________

Piątek 01 III

18.30 – za śp. Krystynę i Józefa Zydlewiczów; Bronisława Klameckiego; Grażynę Ostrowską oraz Księży, którzy pracowali w naszej Parafii

______________________________

Sobota 02 III

16.00 – z ok. 75 ur. Kazimiery z podz. za otrzymane łaski i z prośbą o bł. Boże dla Jubilatki i rodz., szczególnie o szczęśliwą operację dla Kazimiery

18.00 – za śp. Kazimierę, Mirosława i Antoniego Grzesiek; Franciszkę i Wincentego Malusiaków; zm. z rodz. Świgoniów, Grzesiek, Kończalów, Mitschke; Księży i Siostry zak., którzy pracowali w naszej Parafii

______________________________

Niedziela 03 III 3 W. Postu

8.00 – za śp. Mariana w 14 r. śm., Kazimierę, Zygmunta, Władysławę, Stanisława, Sylwestra i Józefa Wiśniewskich; Michała Bugaja i Tadeusza Kwiatkowskiego

9.30 – za Parafian

11.00 – w int. członkiń III Róży Żywego Różańca oraz ich rodzin z prośbą o zdrowie i potrzebne łaski, a dla zm. z Róży i rodzin o radość wieczną

______________________________

Wyszukiwanie

Proboszcz ks. Krystian Grabijas

tel.: 62 749 30 19

nr KONTA PARAFIALNEGO

28 8427 0009 0027 0386 2000 0001

28 8427 0009 0027 0386 2000 0001

Więcej: https://parafia-mieszkow.preview.webnode.com/kontakty/

 

Msze św.

Msze w dni powszednie
według rozkładu,

w niedzielę
o 8:00, 9:30 i 11:00

Anioły

Widziałem
niebo otwarte
a w nim
aniołów miliony
wszyscy
odświętnie ubrani
szli trzymając
palmy w dłoni

Jeden rzekł do mnie:
chodź z nami
- dokąd
zapytałem onieśmielony

idziemy zanieść
kwiaty nadziei
białe szaty z palmami
tym wszystkim
którzy zginęli
tam gdzie słońce
wschodzi

 

...

Jestem zmęczony
nieustannym zmaganiem
z samym sobą
- ze swoim grzechem
brakuje mi cierpliwości
zrozumienia
że jestem cząstką wieczności
chciałbym pokoju w sercu
światła które pozwoli uwierzyć
że Bóg mnie kocha
takim jakim jestem
ale nie wiem
czy wytrzymam próbę czasu
jestem zmęczony
utrudzony wypatrywaniem
swojej MIŁOŚCI

A.D. 2007

 

Pomóż mi

Pomóż mi Boże
zamknąć w sobie
wszelkie pragnienia
abym Ci wierny był

pomóż iść na pustynię
język zakopać w piasku
żeby usechł bez wody
i zamilkł na zawsze

pomóż oczy zamknąć
w ciemnicy istnienia
niech zasną zmysły
wyobraźni i pożądliwości

pomóż mi Boże
stać się czystym

Kowel, maj 1996

 


br. Adrian Brzózka OFM