Kościół rzymskokatolicki

Kan. 913 - § 1. Dzieci wtedy można dopuścić do Komunii świętej, gdy posiadają wystarczające rozeznanie i są dokładnie przygotowane, tak by stosownie do swojej możliwości rozumiały tajemnicę Chrystusa oraz mogły z wiarą i pobożnością przyjąć Ciało Chrystusa.

Lektura dla rodziców dzieci przygotowujących się do sakramentu.

DEKLARACJA RODZICÓW

Czujemy się odpowiedzialni za wychowanie religijne naszego dziecka i pragniemy, aby dobrze zostało przygotowane do spotkania z Chrystusem w Eucharystii.

Dlatego zobowiązujemy się do wypełnienia następujących warunków: 

  • w każdą niedzielę i święto nakazane uczestniczyć razem z dzieckiem we Mszy Świętej,

  • pomagać dziecku w przyswojeniu sobie obowiązującego materiału
    z Katechizmu,

  • systematycznie brać udział w spotkaniach wyznaczonych przez osobę odpowiedzialną za przygotowanie do Pierwszej Komunii,

  • w miarę możliwości uczestniczyć z dzieckiem w nabożeństwach różańcowych (październik), roratach (Adwent), Drodze Krzyżowej (Wielki Post), nabożeństwach majowych (maj),

  • wspierać nasze dziecko modlitwą i dobrym przykładem życia,

  • współpracować z osobą prowadzącą w parafii przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej.

Wyszukiwanie

Proboszcz ks. Krystian Grabijas

tel.: 62 749 30 19

nr KONTA PARAFIALNEGO

28 8427 0009 0027 0386 2000 0001

28 8427 0009 0027 0386 2000 0001

Więcej: https://parafia-mieszkow.preview.webnode.com/kontakty/