Kościół rzymskokatolicki

 

 

Służba liturgiczna

Czynności liturgiczne wykonywane przez wiernych świeckich

  

Podczas Mszy św. chrześcijanie świeccy prócz modlitw mogą wykonywać też niektóre czynności liturgiczne uczestnicząc w ten sposób w kapłańskiej godności Jezusa Chrystusa. Ludzie ci wchodzą w skład Służby Liturgicznej.

 

Konstytucja o Liturgii - fragmenty

 

10. Liturgia jednak jest szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła, i zarazem jest źródłem, z którego wypływa cała jego moc. Albowiem apostolskie prace zmierzają do tego, aby wszyscy, którzy przez wiarę i chrzest stali się dziećmi Boga, razem się gromadzili, pośród Kościoła chwalili Boga, uczestniczyli w ofierze i spożywali Wieczerzę Pańską.
Z drugiej strony liturgia pobudza wiernych, aby posileni "wielkanocnym sakramentem", "żyli zjednoczeni w Bożej dobroci" 26. Modli się, aby "przestrzegali w życiu zobowiązań płynących z sakramentu, który z wiarą przyjęli" 27. Odnowienie zaś przymierza Boga z ludźmi w Eucharystii pociąga wiernych i zapala do gorącej miłości Chrystusa. Z liturgii więc, a zwłaszcza z Eucharystii, jako ze źródła, spływa na nas łaska i z największą skutecznością dokonuje się to uświęcenie ludzi w Chrystusie i uwielbienie Boga, do którego, jako do celu, zmierzają wszelkie inne działania Kościoła.

 

26. Czynności liturgiczne nie są prywatnymi czynnościami, lecz uroczyście sprawowanymi obrzędami Kościoła, który jest "sakramentem jedności", czyli ludem świętym, zjednoczonym i zorganizowanym pod zwierzchnictwem biskupów 33.
Dlatego czynności liturgiczne należą do całego Ciała Kościoła, uwidaczniają je i na nie oddziałują. Poszczególnych natomiast członków dotyczą w różny sposób, stosownie do różnorodności stanów, zadań i czynnego uczestniczenia.

 

29. Ministranci, lektorzy, komentatorzy i członkowie chóru również spełniają prawdziwą posługę liturgiczną. Niech więc wykonują swoją funkcję z tak szczerą pobożnością i dokładnością, jak to przystoi wzniosłej służbie i odpowiada słusznym wymaganiom Ludu Bożego.
Należy więc starannie wychować te osoby w duchu liturgii oraz przygotować je do odpowiedniego i zgodnego z przepisami wykonywania przysługujących im czynności.

Wyszukiwanie

Proboszcz ks. Krystian Grabijas

tel.: 62 749 30 19

nr KONTA PARAFIALNEGO

28 8427 0009 0027 0386 2000 0001

28 8427 0009 0027 0386 2000 0001

Więcej: https://parafia-mieszkow.preview.webnode.com/kontakty/

 

Lektorzy

Szymon Bezler

Arkadiusz Frankowiak

Damian Janicki

Jakub Jańczak

Mateusz Kaumucki

Oskar Kropski

Łukasz Matuszczak

Tobiasz Trzyszczak

Marcin Woźniak

 

Ceremoniarze:

Szymon Bezler

Arkadiusz Frankowiak