Kościół rzymskokatolicki

Apostolat Maryjny

O Apostolacie...

Rozważania na październik 2011.

 

ROK A
 
PISMO ŚWIĘTE
 
List św. Jakuba 2, 14-26. Wiara bez uczynków jest martwa.
 

 

ZDANIE DO POWTARZANIA W PAŹDZIERNIKU
 

  "Tak jak ciało bez ducha jest martwe,

tak też jest martwa wiara bez uczynków"

 

(Jk 2, 26).

 
Pytania do przemyślenia

-Jak uczestniczę  w modlitwie różańcowej: w życiu osobistym,
w rodzinie i w parafii?
- Czy staram sie słowem i przykładem zachęcać innych do uczestnictwa w tej modlitwie?
- Czy ona jest dla mnie natchnieniem do podejmowania dzieł Apostolatu?


 

PATRONKA MIESIĄCA PAŹDZIERNIKA
 
Matka Boża Różańcowa (7. października)
 
Modlitwa różańcowa - prosta i dostępna każdemu człowiekowi, jest modlitwą wypróbowaną przez wieki. O tę modlitwę, potężną w oczach Boga, prosi Maryja w swych licznych objawieniach, od niej uzależnia darowanie kary Bożej, nawrócenie wielu ludzi a nawet narodów. Pokuta i różaniec to środki zalecane przez Maryję dla ocalenia ludzkości. 
 
Pierwszą księgą dla chrześcijanina jest Ewangelia,
a różaniec to właśnie Ewangelia w skróceniu - powiedział kiedyś o. Lacordaire (czyt.: Lakorder)
 
ZADANIE APOSTOLSKIE NA PAŹDZIERNIK
 
Wśród dobrych czynów, które konieczne są w chrześcijańskim życiu i apostolskim zaangażowaniu, szczególnie ważna jest modlitwa za drugiego człowieka. Modlitwa za tych, którzy utracili wiarę, za zagrożonych jej utratą, za zaniedbanych pod względem religijnym, za rodzinę, sąsiadów, współpracowników.
Według o. Karola de Foucauld (czyt.: Fuko) to chrzescijanie powinni się wreszcie nawrócić, a nie inni, bo jeśli chrześcijanie dokonają tego naprawdę wielkiego zwrotu, inni z pewnością uczynią to samo.
 
(wybrane z Podręcznika do formacji Apostolatu Maryjnego i innych grup parafialnych ROK A)
 
Wszystko z Niepokalaną!!

******************************************************

 

Źródło: https://www.apostolat.pl/?page=news&nwsid=32

Wyszukiwanie

Proboszcz ks. Krystian Grabijas

tel.: 62 749 30 19

nr KONTA PARAFIALNEGO

28 8427 0009 0027 0386 2000 0001

28 8427 0009 0027 0386 2000 0001

Więcej: https://parafia-mieszkow.preview.webnode.com/kontakty/