Kościół rzymskokatolicki

Dla Młodzieży

NA POCZĄTKU ZASTANOWIĘ SIĘ:

 

 • Czy przystepuję do spowiedzi świętej ze szczerym żalem za grzechy, pragnieniem oczyszczenia i odnowienia przyjaźni z Bogiem, czy raczej z lekiem o to, co powie ksiądz?
 • Czy traktuję spowiedź świętą jako zbyteczny ciężar?
 • Czy szczerze żałuję za grzechy?
 • Czy odprawiłem zadaną pokutę?
 • Czy nie zapomniałem lub nie zataiłem na spowiedzi jakiegoś grzechu ciężkiego?
 • Czy pamietam, że jeśli nie będę żałował za grzech, nie będzie mi on odpuszczony?
 • Czy sakrament bierzmowania traktuję poważnie, czy tylko jako formalność?
 • Jak wykorzystuję/wykorzystałem okres przygotowania do przyjęcia tego sakramentu?
 • Czy nie był to czas zmarnowany?
 • Czy naprawdę pragnę stać się dojrzałym, odpowiedzialnym i wiernym uczniem Chrystusa?

 

 

UBOGI DUCH, KTÓRY CZYNI SERCE CZYSTYM.

Dla człowieka ubogiego duchem, którego serce jest czyste, Bóg staje się jedynym bogactwem.

 

POMYŚLĘ:

 • Kto jest Panem mojego życia, kogo słucham?
 • Jaki jest obraz Boga w mojej duszy?
 • Czy potrafię dostrzegać obecność Boga w moim codziennym życiu?
 • Czy proszę Ducha Świętego o potrzebne łaski?
 • Ile czasu poświęcam na kontakt z Bogiem (modlitwa, lektura Pisma Świętego, poznawanie wiary)?
 • Czy uczestniczyłem we Mszy Świętej w każdą niedzielę i święto nakazane? Jeśli nie, to dlaczego?
 • Czy świętokradzko przyjmowałem Komunię Świętą?
 • Czy potrafię ubogacić swoje świętowanie dobrą lekturą, spotkaniem z kimś ciekawym, odwiedzianami u chorych dziadków?
 • Czy raczej prowadzę handel z Bogiem typu: "jak ja dam to Bogu, to On w zamian da mi tamto"?
 • Jak szanowłem czas pokuty, czy z tej racji potrafiłem ograniczyć niepotrzebne rozrywki, zachować nakazane posty?
 • W jaki sposób przyznaję się do wiary?
 • Czy mojego kontaktu z Bogiem nie osłabiały bożki: godziny surfowania w sieci, gry na komputerze, oglądanie filmów zawierających przemoc i pornografię?
 • Czydbałem o swój rozwój w realnym świecie, gdyż ten wirtualny wymagał ode mnie mniejszego zaangażowania?
 • Ile razy przywłaszczyłem sobie cudze prace, ponieważ to nie wymagało zbytniego własnego wysiłku?
 • Czy korzystanie z Internetu ograniczało później moje działanie w realnej rzeczywistości?
 • Czy moja obecność w sieci ograniczała się jedynie do rozrywki?
 • Czy nie zastepowałem przyjaciół komputerem?
 • Czy szanowałem zdrowie I życie swoje oraz innych (troska o wyglad, bezpieczeństwo, odpoczynek, palenie papierosów, picie alkoholu, zażywanie narkotyków)?
 • Jak szanuję swoje ciało i innych (grzechy przeciwko czystosci to: współżycie przedmałżeńskie, rozbudzanie pożądliwosci przez pieszczoty i pocałunki, masturbacja, prowadzenie innych ludzi do nieczystosci przez słowa lub czyny, oglądanie pornografii)?
 • Czy nie zazdroszczę innym bogactwa, zdolnosci?

 

 

ŁAGODNA CICHOŚĆ KTÓRA PRZYNOSI POKÓJ.

Pokora - to prawidłowe rozpoznanie swojej wartości.

 

POMYŚLĘ:

 • Czy doceniam wartość życia?
 • W jaki sposób traktuję innych ludzi (kolegów, koleżanki, rodziców, nauczycieli, osoby starsze)?
 • Czy wpadam w nadmierne poniżanie siebie  albo w pyszne wywyższanie się wobec innych?
 • Czy wymuszam histerycznym udawadnianiem sobie i innym, że jestem wielki i wspaniały?
 • Czy gardzę sobą, aby inni litowali się nade mną?
 • Czy prowadzę życie na pokaz?
 • Czy dbam o kulturę języka, pilnuję, aby nie uzywać przekleństw i wulgaryzmów?
 • Czy potrafię pomagać w sposób bezinteresowny?
 • Czy stając w prawdzie, chcę zmienić swoje życie, aby osiągnąć pokój serca?

 

 

ZBAWCZY SMUTEK, KTÓRY SPROWADZA MIŁOSIERDZIE.

Nie taki smutek jest dobry, który prowadzi do bezsilnego gniewu i zadręczania się, ale taki, który prowadzi do przemiany życia.

 

POMYŚLĘ:

 • Czy potrafię dostrzec w swoim życiu zło i smucić się z jego powodu?
 • Czy podejmuję próby wybaczania sobie i innym?
 • Czy za moje życiowe  nniepowodzenia jestem rozżalony zarówno na bliźnich, jak i na samego Boga?
 • Czy zagłuszam swoje sumienie i uciekam od spraw trudnych (anoreksja, bulimia, myśli samobójcze, ucieczka z domu, przemoc, okaleczenia ciała)?
 • Czy jestem mściwy i złorzeczę innym?
 • Czy jestem człowiekiem posiadającym "wyobraźnię miłosierdzia", która pozwala mi dostrzegać ludzi i ich potrzeby?
 • Czy angażuję się w pomoc potrzebującym w domu, w szkole, w sąsiedztwie, itp.?
 • Czy pomagam innym dobrą radą, współczuciem, wsparciem?
 • W jaki sposób wykonuję swoje obowiązki domowe?
 • Czy sumiennie wykonuję swoje obowiązki w szkole?
 • Czy moje młode życie staje się świadectwem Ewangelii, czy antyreklamą Boga?

 

 

PRAGNIENIE SPRAWIEDLIWOŚCI, SILNIEJSZE OD PRZEŚLADOWAŃ.

"Sprawiedliwość" jest wyrazem zgodności życia z wolą Bożą.

 

POMYSLĘ:

 • Czy potrafię zaufać Bogu w momentach życiowych trudnosci?
 • Czy pamiętam, że Pan Bóg jest jedyną siłą?
 • Czy patrzę w przyszłość z nadzieją, czy z niepokojem, opierając się na czarnym scenariuszu horoskopów, wrózek, czy innych praktyk magicznych?
 • Czy potrafię oddać innym to, co do nich należy (szacunek, zrozumienie)?
 • Czy oceniam ludzi przez domniemanie niewinności i dobych intencji?
 • Czy zaszkodziłem komuś przez oszczerstwo (mówienie o innych nieprawdy), obmowę (rozgłaszanie słabości drugiej osoby), plotkli, podejrzenia i posądzenia?
 • Czy coś ukradłem?
 • Czy zatrzymuję rzeczy pożyczone?
 • Czy niszczę własność innych lub wspólną (np. w miejscach publicznych)?
 • Czy oszukuję innych?
 • Czy dotrzymuję słowa, tajemnic, przyjętych zobowiązań?
 • Czy jestem człowiekiem uczciwym i prawdomównym?
 • Czy zadawalem się zewnętrznym "byciem w porządku" i grą pozorów?
 • Czy spłycam obietnice życia wiecznego do jakiegoś "raju", gdzie sączy się przez słomkę smaczne drinki, a usłużny anioł wachluje i odgania insekty?
 • Czy wsłuchuję się w Pana Jezusa, który chce, chce mnie uczynić innym?
 • W jaki sposób są obecni w moim życiu aniołowie i święci - czy pamiętam o nich?
 • Czy szanowałem imiona i rzeczy święte?
 • Czy szydziłem z Kościoła, z kapłanów, sióstr zakonnych i innych ludzi, którzy starają się na codzień ukazywać swoją wiarę?
 • Na ile wierzę, ufaam Bogu, zdaję się na Niego? Czy pragnę otwierać się na Jego głos?
 • Czy staram się pamiętać, że jeśli zaczynam przekręcać wymagania Miłości zgodnie z własnym widzimisię, spadają na mnie konsekwencje takiego wyboru?
 • Czy może mam udział w grzechach cudzych, które polegają na: uczestniczeniu w nich bezposrednio i dobrowolnie; nakazywaniu ich, pochwalaniu lub aprobacie; nie wyjawianiu ich, nie przeszkadzaniu im, mimo zobowiązania do tego; chronieniu  tych, którzy popełniają zło (KKK1868).

Wyszukiwanie

Proboszcz ks. Krystian Grabijas

tel.: 62 749 30 19

nr KONTA PARAFIALNEGO

28 8427 0009 0027 0386 2000 0001

28 8427 0009 0027 0386 2000 0001

Więcej: https://parafia-mieszkow.preview.webnode.com/kontakty/