Kościół rzymskokatolicki

Dla dzieci

Rachunek sumienia dla dzieci:

 

Zdarza się, że zasmucamy Boga - Dobrego Ojca, że nie słuchamy Go i grzeszymy. Pan Bóg nie chce, abyśmy od Niego odeszli. Czeka z utęsknieniem na powrót grzesznika. Jeżeli zawiniłeś, odwracając się od Ojca, możesz do Niego wrócić przez żal za grzechy, postanowienie poprawy, szczerą spowiedź i zadośćuczynienie za swoje grzechy. Bramą powrotu jest Sakrament Pokuty.

 

PYTANIA WSTĘPNE:

Kiedy była moja ostatnia spowiedź?

Czy zataiłem jakiś grzech ciężki?

Czy naprawiłem wyrządzoną szkodę?

Czy wypełniłem zadaną pokutę?

Którego grzechu unikałem szczególnie od ostatniej spowiedzi?

 

 

RACHUNEK SUMIENIA

 • Czy modliłem się rano i wieczorem?
 • Czy podczas modlitwy byłem skupiony?
 • Czy nie przeszkadzałem innym w modlitwie?
 • Czy wierzyłem we wróżby i przesądy?
 • Czy wymawiałem imiona święte bez uszanowania, w gniewie lub w żartach?
 • Czy przysięgałem?
 • Czy opuszczałem Mszę św. w niedziele i święta?
 • Czy spóźniałem się na Mszę św.?
 • Czy w kościele dobrze się zachowywałem?
 • Czy słuchałem rodziców i wychowawców?
 • Czy szanowałem starszych?
 • Czy szkodziłem sobie lub innym na zdrowiu?
 • Czy paliłem papierosy lub piłem alkohol?
 • Czy biłem się z kolegami?
 • Czy dałem zgorszenie swoim postępowaniem?
 • Czy dręczyłem zwierzęta?
 • Czy myślałem lub mówiłem o rzeczach nieskromnych (nieprzyzwoitych)?
 • Czy oglądałem filmy nieprzyzwoite?
 • Czy bawiłem się nieskromnie sam lub z kimś innym?
 • Czy kradłem lub niszczyłem własność społeczną lub prywatną?
 • Czy pragnąłem zabrać cudzą rzecz?
 • Czy oddałem rzeczy pożyczone lub znalezione?
 • Czy nie oszukiwałem?
 • Czy kłamałem?
 • Czy obmawiałem, plotkowałem lub oczerniałem bliźniego?
 • Czy w dni postne jadłem dobrowolnie potrawy mięsne?
 • Czy byłem pyszny i wynosiłem się nad innych?
 • Czy byłem łakomy?
 • Czy byłem zazdrosny?
 • Czy gniewałem się?
 • Czy byłem leniwy w nauce i pracy?

Który grzech popełniałem najczęściej?

Wyszukiwanie

Proboszcz ks. Krystian Grabijas

tel.: 62 749 30 19

nr KONTA PARAFIALNEGO

28 8427 0009 0027 0386 2000 0001

28 8427 0009 0027 0386 2000 0001

Więcej: https://parafia-mieszkow.preview.webnode.com/kontakty/