Kościół rzymskokatolicki

Dla Dorosłych

Pan Jezus powiedział:

"Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli".

Przeczytaj ten rachunek sumienia,

poznaj prawdę o sobie,

wyznaj ją w spowiedzi,

a Boże miłosierdzie napełni pokojem

i uczyni wolnym Twoje serce.

 

I. NIE BĘDZIESZ MIAŁ BOGÓW CUDZYCH PRZEDE MNĄ.
 • Czy oddawałeś cześć boską ludziom?
 • Czy dosłownie stawiałeś ponad Boga np. swoje dziecko, dziewczynę, chłopaka?
 • Czy zaniedbywałeś możliwość intelektualnego poznania wiary?
 • Czy wierzyłeś w magię, wróżby, zabobony, przesądy?
 • Czy nosisz przedmioty, np. kamienie, bransolety, w których upatrujesz szczęścia, powodzenia, ochrony?
 • Czy w zawiony sposób sprzeciwiałeś się oczywistym prawdom wiary?

 

II. NIE BĘDZIESZ BRAŁ IMIENIA PANA BOGA TWEGO NADAREMNO.
 • Czy bez namysłu używałeś imion świetych?
 • Czy opowiadałeś lub śmiałeś się z żartów, które ośmieszały Boga?
 • Czy używałeś rzeczy poswięconych niezgodnie z ich przeznaczeniem?
 • Czy zaklinałeś, czy używałeś zaklęć, wierząc w ich spełnienie?
 • Czy dopuszczałeś się kłamstwa, mówiąc: Jak Boga kocham?

 

III. PAMIĘTAJ, ABYŚ DZIEŃ SWIĘTY ŚWIĘCIŁ.
 • Czy w niedzielę i święta byłeś na Mszy Świętej?
 • Jeśli nie, to dlaczego?
 • Opuszczenie obowiązkowej Mszy Świętej z własnej winy jest zawsze grzechem ciężkim!
 • Czy lekceważyłeś Mszę Świętą, będąc na niej, ale poza kościołem, nie wiedząc, co się dzieje przy ołtarzu?
 • Czy uważnie i z wiarą słuchałeś Słowa Bożego?
 • Czy idąc do kościoła ubierałeś się w strój godny tego miejsca?
 • Czy w dni swięte wykonywałeś prace, których wykonywać nie musiałeś?
 • Czy kogoś namawiałeś lub zmuszałeś do niedzielnej pracy?
 • Czy w dni święte znajdowałeś sobie zajęcia, których wykonywanie mogło być złym przykładem  lub nawet zgorszeniem?

 

IV. CZCIJ OJCA SWEGO I MATKĘ SWOJĄ.
 • Czy kochasz swoich rodziców?
 • Na czym to polega?
 • Czy zgadzasz się z nimi, umiesz okazać im szacunek?
 • Czy wspierasz rodziców materialnie, gdy należą do ludzi potrzebujących?
 • Czy dbasz o swoje dzieci?
 • Czy troszczy się o ich wiarę?
 • Na czym to polega?
 • Czy jako rodzic postępowaniem dajesz dzieciom zły przykład?
 • Jak traktujesz swoją żonę?
 • Co Ci mówi w tym względzie zumienie?
 • Jak traktujesz swojego męża?
 • Co Ci mówi sumienie?

 

V. NIE ZABIJAJ.
 • Czy w jakikolwiek sposób pozbawiłeś kogoś życia?
 • Czy namawiałeś, zmuszałeś lub zachęcałeś kogoś do aborcji?
 • Czy kogoś uderzyłeś?
 • Czy zażywasz narkotyki?
 • Czy pijesz nieumiarkowanie alkohol?
 • Czy niepotrzebnie zażywasz lekarstwa?
 • Czy tak dbasz o swoje ciało, że ściągasz na siebie niebezpieczeństwo choroby, np. anoreksji?
 • Czy nałogowo palisz papierosy albo cygara?
 • Czy grzeszyłeś brakiem umiaru w jedzeniu i piciu?
 • Czy jesteś winien czyjejś choroby lub kalectwa?

 

VI. NIE CUDZOŁÓŻ.
 • Czy zatrzymywałeś nieczyste myśli w swojej wyobraźni?
 • Czy je prowokowałeś?
 • Czy oglądałeś filmy lub zdjęcia pornograficzne?
 • Czy czyniłeś samogwałt?
 • Czy z nieczystych pobudek dotykałeś cudzego ciała?
 • Czy podglądałeś cudzą nagość?
 • Czy współżyłeś seksualnie, nie mając do tego sakramentalnego prawa?
 • Czy we współżyciu używałeś środków antykoncepcyjnych?
 • Czy we współżyciu dopuszczałeś się aktów niezgodnych z naturą i godnością człowieka?
 • Czy dopuszczałeś się aktów homoseksualnych?
 • Czy nie przyjąwszy sakramentu małżeństwa, żyjesz tak, jakbyś był żoną lub mężem?

 

VII. NIE KRADNIJ.
 • Czy uczciwie pracujesz?
 • Czy posiadane przez Ciebie pieniądze i przedmioty uzyskałeś sprawiedliwie?
 • Czy ukradłeś cudzą własność: prywatną, społeczną lub państwową?
 • Czy uzyskiwałeś cudzą własność i przekazywałeś ją dalej jako swoje dzieło?
 • Czy oddajesz pożyczone książki, pieniądze?
 • Czy zniszczyłeś cudzą własność w bloku, w pracy, w szkole, w parku...?
 • Czy ściągałeś z internetu cudzy materiał, np. utwory muzyczne, i nie mając do tego prawa, sprzedawałeś je?
 • Czy płacisz podatki?
 • Czy kupiłeś przedmioty, wiedząc, że pochodzą z kradzieży?
 • Czy korzystałeś z komunikacji, nie płacąc za bilet?

 

VIII. NIE MÓW FAŁSZYWEGO ŚWIADECTWA PRZECIW BLIŹNIEMU SWEMU.
 • Czy pytany o sprawę ważną i konieczną kłamałeś?
 • Czy namawiałeś kogoś, by kłamał?
 • Czy dopuszczałeś się krzywoprzysięstwa?
 • Czy opowiadałeś o kimś oszczerstwa, czyli przypisywałeś złe uczynki osobie, która w ogóle tego nie zrobiła?
 • Czy usłyszane plotki rozgłaszałeś jako prawdę?
 • Czy zrobiłeś komuś krzywdę, zatajając prawdę, która była na jego korzyść?
 • Czy robiąc interesy, zakupy, dopuszczałeś się niedomówień, kłamstw, matactw, by niesprawiedliwie osiągnąć korzyść?
 • Czy dobrowolnie podpisywałeś dokumenty, w których nie było prawdy?

 

IX. NIE POŻĄDAJ ŻONY BLIŹNIEGO SWEGO.
 • Czy pamiętasz, że współżycie seksulane poza małżeństwem jest grzechem ciężkim, godzącym w świętość małżeństwa i godność osoby ludzkiej?
 • Czy stwarzałeś dwuznaczne sytuacje, by doprowdzić do zblizenia seksualnego lub innych doznań z tej dziedziny?
 • Czy słowami, ubiorem lub stylem postępowania prowokowałeś do grzechu?
 • Czy zazdrościłeś?
 • Czy w sercu przechowywałeś zawiść, czyli radość z cudzego nieszczęścia czy niepowodzenia?
 • Czy komuś złorzeczyłeś?

 

X. ANI ŻADNEJ RZECZY, KTÓRA JEGO JEST.
 • Czy w relacjach z ludźmi liczą się tylko korzysci materialne?
 • Czy byłeś dla ludzi miły i serdeczny, by w ten sposób coś materialnego zyskać?
 • Czy kogoś szantażowałeś?
 • Czy pomagałeś biednym i potrzebującym, wiedząc, że nie są oszustami?
 • Czy pożyczałeś różne przedmioty z zamiarem ich posiadania?
 • Czy miałeś prózne pragnienia?

Wyszukiwanie

Proboszcz ks. Krystian Grabijas

tel.: 62 749 30 19

nr KONTA PARAFIALNEGO

28 8427 0009 0027 0386 2000 0001

28 8427 0009 0027 0386 2000 0001

Więcej: https://parafia-mieszkow.preview.webnode.com/kontakty/