Kościół rzymskokatolicki

Zwiastowanie

Zwiastowanie

Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami... Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus»... Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam pożycia z mężem?» Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym»... Na to rzekła Maryja: «Oto Ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa!»

(Łk 1, 28-38)

 

 

W Nazarecie miał miejsce najpiękniejszy dialog, jaki zna historia. Bóg zaproponował Maryi współudział w wielkim dziele zbawienia. Przedstawił swój plan, uszanował wolną wolę, czekał na odpowiedź. Pokorna służebnica Pańska odpowiedziała fiat - 'niech mi się stanie'. W tym momencie Bóg stał się Człowiekiem i zamieszkał między nami.

 

Grom, błyskawica!

Stań się, stało;

Matką dziewica,

Bóg ciało.

Adam Mickiewicz

 

Każdy człowiek ma swoje 'zwiastowanie'. Do każdego człowieka Bóg przychodzi z konkretną propozycją i czeka na odpowiedź. Propozycję Boga można przyjąć łub odrzucić. «Człowiek jest wolny. Człowiek może powiedzieć Bogu: nie. Ale pytanie zasadnicze: Czy wolno? I w imię czego 'wolno'?»

Jan Paweł II

Wyszukiwanie

Proboszcz ks. Krystian Grabijas

tel.: 62 749 30 19

nr KONTA PARAFIALNEGO

28 8427 0009 0027 0386 2000 0001

28 8427 0009 0027 0386 2000 0001

Więcej: https://parafia-mieszkow.preview.webnode.com/kontakty/

 

Tajemnice radosne

Zwiastowanie

Zwiastowanie

Anioł wszedł do Niej i rzekł:...

Nawiedzenie św. Elżbiety

Nawiedzenie św. Elżbiety

Maryja wybrała się i poszła z...

Narodzenie Pana Jezusa

Narodzenie Pana Jezusa

  Kiedy tam przebywali,...

Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni

Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni

Gdy potem upłynęły dni ich...

Znalezienie Pana Jezusa w świątyni

Znalezienie Pana Jezusa w świątyni

Rodzice Jego chodzili co roku...