Kościół rzymskokatolicki

Wybory w Mieszkowie

2011-02-25 23:37

W czwartek, 24 lutego 2011 roku, na sali Domu Kultury odbyło się zebranie sprawozdawczo wyborcze na nowego Sołtysa i Radę Sołecką. W zebraniu wzięło udział ponad 200 osób. Tak duża frekwencja zaskoczyła zarówno organizatorów, jak i mieszkańców Mieszkowa. Wyczerpujące sprawozdanie z przebiegu kadencji Sołtys Józef Baumann uzupełnił w przerwach zapowiedzią imprez, które mają się odbyć w roku 2011. Najbliższą będzie Gminny Turniej Tenisa Stołowego, Szachy i Warcaby im. Józefa Paluszkiewicza (wieloletniego Prezesa LZS Mieszków), który odbędzie się na sali 20 marca 2011 r. oraz konkurs na najpiękniejszy ogród, który będzie przeprowadzony wiosną tego roku.

W głosowaniu na nowego Sołtysa zgłoszono tylko 1 kandydaturę, natomiast na członków Rady Sołeckiej zgłoszono 12 kandydatów.

 

Komisja Skrutacyjna w składzie:

Przemysław Franczak

Bogumiła Becela

Mateusz Andrzejczak

przygotowała karty do głosowania, a po zebraniu i podliczeniu głosów Pan Przemysław Franczak odczytał wyniki.

 

Pan Józef Baumann (jedyny kandydat na sołtysa) spośród 167 ważnie oddanych głosów otrzymał 145 głosów i w ten sposób objął on opiekę nad sołectwem na kolejną kadencję.

 

Głosy w wyborach do Rady Sołeckiej rozłożyły się następująco:

 

Dariusz Banaszyński 109 głosów

Katarzyna Bauman 79 głosów

Marta Bierła 81 głosów

Elżbieta Drop 60 głosów

Anna Grodzka 72 głosy

Paweł Jaworski 82 głosy

Barbara Krysztofiak 86 głosów

Zenon Kubiak 103 głosy

Maria Ochowiak 96 głosów

Andrzej Rożek 106 głosów

Konrad Ryczak 65 głosów

Marek Rzepecki 99 głosów

 

W skład nowej Rady Sołeckiej weszli zatem:

Dariusz Banaszyński

Paweł Jaworski

Barbara Krysztofiak

Zenon Kubiak

MariaOchowiak

Andrzej Rożek

Marek Rzepecki

 

Na koniec Przewodniczący zebrania umożliwił zgłaszanie wolnych głosów i wniosków. Korzystając z tej okazji Stowarzyszenie „Nasz Mieszków”ogólnie przedstawiło cel swojej działalności i zgłosiło chęć asysty we wszelkiego rodzaju działaniach dotyczących rozwoju naszej miejscowości. Przedstawiono również Towarzystwo Powstania Wielkopolskiego istniejące przy bibliotece oraz Grupę Rekonstrukcyjną Powstańców Wielkopolskich, o której opowiedział Pan Wojciech Koterba.

 

Wysoka frekwencja na tegorocznym zebraniu oraz duża zgodność mieszkańców w wyborach budzi przekonanie, że my Mieszkowianie potrafimy jednak (mimo tego, co o nas opowiadają „życzliwi”) ze sobą coraz skuteczniej współpracować. Panie Sołtysie, gratulujemy i jeszcze raz przypominamy o oferowanej pomocy i gotowości do współpracy.

ml.

Wyszukiwanie

Proboszcz ks. Krystian Grabijas

tel.: 62 749 30 19

nr KONTA PARAFIALNEGO

28 8427 0009 0027 0386 2000 0001

28 8427 0009 0027 0386 2000 0001

Więcej: https://parafia-mieszkow.preview.webnode.com/kontakty/