Kościół rzymskokatolicki

Wolica Pusta

2010-08-05 13:30

Wieś zapewne została założona na terenie niezamieszkałym, czyli pustkowiu, stąd jej nazwa. Leży na południowo wschodnim skraju gminy Nowe Miasto, od południa graniczy z Mieszkowem.
Pojawia się po raz pierwszy w źródłach w roku 1290. Wtedy to Jan, biskup poznański, konsekrując kościół pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Mieszkowie, nadał mu uposażenie w postaci dziesięciny z Mieszkowa, Bielejewa i Wolicy - świeżo założonej wsi przez komesa Iwana. Niełatwo ustalić przynależność rodową wspomnianego Iwana - być może należał, podobnie jak właściciele sąsiedniego Mieszkowa, do Wieniawitów albo Doliwów. Źródła z 1372 roku wymieniają Mikołaja z Wolicy - podkomorzego kaliskiego, zaś w latach 1392 - 99 występuje Wincenty Wolicki.
W 1427 roku właścicielem wsi był Mikołaj z Mieszkowa.W roku 1578 posiadał Wolicę Pustą Mikołaj, a w 1618 Jędrzej Mieszkowski, herbu Odrowąż. Wynika z tego, iż co najmniej od XV stulecia właścicielami wsi byli dziedzice Mieszkowa: początkowo byli to Mieszkowscy, herbu Odrowąż, a w wieku XVIII i początkach XIX stulecia Hersztopscy - herbu Drogosław. Później, aż do 1939 roku, właścicielami folwarku byli Taczanowscy z pobliskiego Szypłowa.
W latach osiemdziesiątych XIX wieku wieś Wolica Pusta liczyła 120 ha, 28 domów i 184 mieszkańców. W folwarku stało 9 domów, w których mieszkało 141 osób.
W 1926 roku majątek obejmował powierzchnię 500 ha, w tym 450 ziemi uprawnej, 25 łąk i pastwisk, 25 nieużytków. Właścicielem był Edmund Taczanowski.
Jest ciekawostką, iż w granicach wsi, leżącej w gminie Nowe Miasto i w powiecie średzkim, znajduje się cmentarz parafii w Mieszkowie - wsi położonej w gminie Jarocin i powiecie jarocińskim. A do niedawna (1 styczeń 1999 r.) Wolica Pusta i Mieszków leżały w różnych województwach (Wolica w poznańskim, Mieszków w kaliskim). To swoisty ewenement, że teren jednej parafii był podzielony między odrębne gminy, powiaty i województwa.
Na cmentarzu znajduje się zbiorowy grób 4 młodych ludzi (w wieku 20 - 32 lat), którzy zginęli w walce z ukrywającym się pod Osiekiem oddziałem niemieckim. Potyczka rozegrała się 31 stycznia 1945 roku na terenach wyzwolonych już tydzień wcześniej (24 stycznia).

 

Fragment art. "O trzech Wolicach", Piotr Marchwiak w Życie Jarocina.

Wyszukiwanie

Proboszcz ks. Krystian Grabijas

tel.: 62 749 30 19

nr KONTA PARAFIALNEGO

28 8427 0009 0027 0386 2000 0001

28 8427 0009 0027 0386 2000 0001

Więcej: https://parafia-mieszkow.preview.webnode.com/kontakty/