Kościół rzymskokatolicki

W hołdzie generałowi

2011-03-03 00:24

W 51. rocznicę śmierci Stanisława Taczaka władze gminy Jarocin i powiatu jarocińskiego oddały hołd pierwszemu głównodowodzącemu Powstaniem Wielkopolskim. 2 marca złożono kwiaty na grobie generała w Poznaniu oraz pod pomnikiem w Mieszkowie.

Podczas uroczystości przy pomniku w Mieszkowie obecna była Grupa Rekonstrukcyjna Powstańców Wielkopolskich Armii Wielkopolskiej im. gen. Stanisława Taczaka w Mieszkowie. Powstała w tym roku organizacja za główne cele postawiła sobie utrzymanie pamięci o Powstaniu Wielkopolskim oraz o wszystkich, którzy brali w nim udział. Po uroczystości odbyło się spotkanie społecznego komitetu odbudowy dworku w Mieszkowie, w którym ma powstać izba pamięci Powstania Wielkopolskiego. Organizatorami uroczystości były zarządy kół Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Jarocinie i Mieszkowie przy współudziale Urzędu Miejskiego, Starostwa Powiatowego i 16. Jarocińskiego Batalionu Remontu Lotnisk.

Stanisław Taczak urodził się 8 kwietnia 1874r. w Mieszkowie. Po maturze trafił do renomowanej Akademii Górniczej we Freibergu. Ukończył kurs aspirantów oficerskich w trakcie służby wojskowej w 155. Pułku Piechoty w Ostrowie Wlkp. Był pierwszym dowódcą Powstania Wielkopolskiego i miał olbrzymi wkład w zapoczątkowanie zwycięskiego zrywu zbrojnego. Zmarł 2 marca 1960r. w Malborku. W 1988r. prochy gen. Taczaka sprowadzono do Poznania i złożono na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan na Wzgórzu św. Wojciecha.

W styczniu 2009r. w Mieszkowie odsłonięto pierwszy w Polsce pomnik gen. Stanisław Taczaka. Pomysłodawcą przedsięwzięcia był burmistrz Jarocina Adam Pawlicki. Posąg został wzniesiony w Mieszkowie, na skwerze przy trasie nr 11 w pobliżu nieistniejącego już domu, w którym urodził się generał Taczak.

 

Żródło: https://www.jarocin.pl/arch/news.php?id=1645

Wyszukiwanie

Proboszcz ks. Krystian Grabijas

tel.: 62 749 30 19

nr KONTA PARAFIALNEGO

28 8427 0009 0027 0386 2000 0001

28 8427 0009 0027 0386 2000 0001

Więcej: https://parafia-mieszkow.preview.webnode.com/kontakty/