Kościół rzymskokatolicki

Urodziny gen. Taczaka

2011-04-20 10:12

Wybrano prezydium oraz jest już ogólny plan działania na najbliższe lata. Wszystko w jednym celu, aby w barokowym dworku właścicieli Mieszkowa mieściło się regionalne Muzeum Powstania Wielkopolskiego.

Miesiąc temu w dworku z drugiej połowy XVIII wieku odbyło się robocze spotkanie osób reprezentujących różne instytucje i stowarzyszenia i zastanawiano się nad możliwościami remontu tego starzejącego się obiektu. Wśród gości byli m.in.: Anna Meyer z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytów w Poznaniu, Jan Jajor, prezes klubu regionalistów w Jarocinie, Paweł Becela, wiceprezes zarządu Stowarzyszenia „Nasz Mieszkow”, Wojciech Koterba, założyciel Grupy Rekonstrukcyjnej Powstańców Wielkopolskich im. gen. Taczaka. Wszyscy dążą do odrestaurowania zabytkowego obiektu i utworzenia w nim regionalnego muzeum Powstania Wielkopolskiego. Swoje miejsce w mieszkowskim dworku widzą także Stowarzyszenie „Nasz Mieszków” i Bractwo Kurkowe oraz Grupa Rekonstrukcyjna. - Chciałbym, aby do muzeum w Mieszkowie przyjeżdżały autobusy szkolne z całej Polski - mówił Wojciech Koterba.Pasjonaci Powstania Wielkopolskiego planują,że na 100. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego, czyli do 2018 roku pochwalą się mieszkowskim muzeum. Będzie to drugie muzeum na Ziemi Wielkopolskiej po Poznaniu. Grupa Rekonstrukcyjna rozpoczęła już akcję zbierania pamiątek po powstańcach. Znajdują je różnymi sposobami - nawet skupują na serwisie aukcyjnym allegro.pl. W grudniu grupa prezentowała się w specjalnych powstańczych mundurach przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie, podczas ogólnopolskich obchodów 92. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Zamówiono już uszycie kolejnych kompletów umundurowania, a są śmiałe plany utworzenia nawet oddziału w sile Kompanii Honorowej Powstańców. Będzie także sztandar, na którym wyhaftowane zostaną herby: Mieszkowa, Jarocina, Powiatu Jarocińskiego oraz Poznania. Uroczyste poświęcenie sztandaru odbędzie się 11 listopada w mieszkowskim kościele.

W ostatni piątek złożeniem kwiatów w asyście żołnierzy z Grupy Rekonstrukcyjnej Powstania Wielkopolskiego 1918/19 przy pomniku gen. Stanisława Taczaka w Mieszkowie uczczono 137. rocznicę urodzin dowódcy Powstania Wielkopolskiego. Był starosta Mikołaj Szymczak, Marek Tobolski, przewodniczący rady miejskiej, sekretarz gminy Mariusz Gryska oraz przedstawiciele towarzystw działających w Mieszkowie. Po uroczystości przy pomniku w miejscowej szkole wybrano Prezydium Społecznego Komitetu Renowacji dworku i organizacji Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Mieszkowie. Dworek, w którym ma znajdować się muzeum wymaga kapitalnego remontu. Do zrobienia jest nie tylko dach i elewacja, bo we wnętrzach przyszłego muzeum króluje m.in. wilgoć. Prezydium koordynować będzie wszelkie prace przy mieszkowskim muzeum.

(pj)

W SKŁAD PREZYDIUM WESZLI:

ŁUKASZ MITSCHKE z Kurkowego Bractwa Strzeleckiego, przewodniczący prezydium

MACIEJ ŚLIWKA z Grupy Rekonstrukcyjnej Powstańców Wlkp., wiceprzewodniczący

WOJCIECH SOBAŃSKI z Grupy Rekonstrukcyjnej Powstańców Wlkp., wiceprzewodniczący

MARIA MUSIELA jako prezes Towarzystwa Pamięci Powstania Wlkp., sekretarz

MAŁGORZATA RATAJCZYK ze Stowarzyszenia „Nasz Mieszków”, skarbnik

JÓZEF BAUMAN, sołtys Mieszkowa

WOJCIECH KOTERBA - założyciel i d-ca Grupy Rekonstrukcyjnej Powstańców Wlkp.

MIROSŁAW HYBIAK - wiceprezes OSP Mieszków

PAWEŁ BECELA - wiceprezes zarządu Stowarzyszenia „Nasz Mieszków”

 

Żródło: JAPI 8(32)/2011 13 kwietnia 2011, str 15

Wyszukiwanie

Proboszcz ks. Krystian Grabijas

tel.: 62 749 30 19

nr KONTA PARAFIALNEGO

28 8427 0009 0027 0386 2000 0001

28 8427 0009 0027 0386 2000 0001

Więcej: https://parafia-mieszkow.preview.webnode.com/kontakty/