Kościół rzymskokatolicki

Uroczystości rocznicowe przy pomniku Taczaka

2011-04-12 23:21

 

W miniony piątek o godz. 18ºº odbyła się uroczystość przy pomniku gen. Stanisława Taczaka w Mieszkowie z okazji rocznicy urodzin Dowódcy Powstania Wlkp. Przybyli przedstawiciele towarzystw działających w Mieszkowie oraz przedstawiciele powiatowych i miejskich władz samorządowych ze starostą jarocińskim Mikołajem Szymczakiem i przewodniczącym Rady Miejskiej Markiem Tobolskim. Złożono kwiaty pod pomnikiem w asyście żołnierzy z Grupy Rekonstrukcyjnej Powstania Wielkopolskiego 1918/19.

 

Następnie na terenie miejscowej Szkoły Podstawowej im. gen. Stanisława Taczaka ukonstytuowała się grupa organizacyjna. Wybrano Prezydium Społecznego Komitetu Renowacji Dworku i Organizacji Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Mieszkowie, w skład którego weszli:

przewodniczący prezydium - Łukasz Mitschke z Kurkowego Bractwa Strzeleckiego,

wiceprzewodniczący – Maciej Śliwka z Grupy Rekonstrukcyjnej Powstańców Wlkp.,

wiceprzewodniczący – Wojtek Sobański z Grupy Rekonstrukcyjnej Powstańców Wlkp.,

sekretarz – Maria Musiela jako prezes Towarzystwa Pamięci Powstania Wlkp.,

skarbnik – Małgorzata Ratajczyk z Zarządu Stowarzyszenia „Nasz Mieszków”,

członkowie: sołtys – Józef Bauman; Wojciech Koterba – założyciel i d-ca Grupy Rekonstrukcyjnej Powstańców Wlkp.; Mirosław Hybiak – wiceprezes OSP Mieszków;

Becela Paweł – wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia „Nasz Mieszków”.

 

Prezydium koordynować będzie wszelkie prace i rozpisze plan działalności do 2018 r.

Zebranie prowadził Jan Jajor – radny Rady Powiatu, Prezes Zarządu Koła im. gen. Stanisława Taczaka TPPW 1918/19 w Jarocinie i Prezes Zarządu Klubu Regionalistów Ziemi Jarocińskiej.

Podczas dyskusji inż. Ryszard Kowalski omówił harmonogram prac związanych z przygotowaniem ekspertyzy dworku i programu użytkowego. Na podstawie opracowanych wyników oględzin i inwentaryzacji, mieszkowskie Stowarzyszenia wypowiedzą się, czy przewidują zmiany w podziale pomieszczeń, przejść między nimi lub wyburzeń niektórych ścian działowych. Po tych konsultacjach powstanie projekt remontu, który winien być

poddany ocenie przez konserwatora zabytków (wydaje on tzw. białą kartę zabytku: opis, historię i rzuty), a następnie skierowany będzie do Starostwa jako pozwolenie na budowę. Zająć to może nawet kilka miesięcy, ale najistotniejsze jest na tym etapie, by liczyć się ze środkami finansowymi i realnie ocenić możliwości. Nie może być tak, że zabraknie nam pieniędzy i trzeba będzie ciąć część kosztorysu. Pogodzenie interesu wnioskujących o remont z możliwościami finansowymi będzie więc priorytetem. Jednak przede wszystkim trzeba wykonać izolację, by obiekt nie niszczał nadal od wilgoci.

 

Jan Jajor przypomniał, że plany są już u konserwatora zabytków od 1978 roku, bo w dworku utworzono już wtedy izbę wystawową. Pomysł ma duże szanse powodzenia, bo w Mieszkowie angażują się przy tej idei wszystkie Stowarzyszenia. Tak jak pomnik generała w Mieszkowie żyje i lokalna społeczność o to dba. W wielu miejscowościach można zobaczyć zupełny inny obraz. Stowarzyszenie „Nasz Mieszków” będzie głównym użytkownikiem nawet z uwagi na to, że posiada już wszelkie uprawnienia, chociażby takie jak regon i wszelkie sprawy, w tym finansowe, łatwiej wtedy prowadzić. Są już nawet wstępne przymiarki, by usytuować w lewej części dworku izby wystawowe, a prawą część oddać we władanie Stowarzyszeniom.

 

Marek Tobolski wspomniał, że w latach 90. już była dokumentacja tej filii Muzeum Regionalnego, ale zaniechano działalności właśnie ze względu na wilgoć. Trzeba zadbać o odwilgocenie, odgrzybienie i zbadanie stropu, by nie zaciekało bardziej.

 

Waldemar Kwieciński wspomniał o zaobserwowanych w Anglii lokalnych inscenizacjach historycznych przeznaczonych dla mieszkańców, przygotowywanych z niezwykłą starannością i troską o detale. W ramach weekendowej wycieczki na trasach rowerowych, spacerowych można było trafić na zorganizowane rocznicowe wizualizacje tematyczne np.: obrona Anglii podczas II WŚ (ubiory, uzbrojenie, pamiątki, a nawet stoiska z zalecanymi przepisami ówczesnej diety ograniczonej i skromnej z powodu działań wojennych). Tak więc, to co robią mieszkowianie już jest niezwykłą atrakcją, która przyciągnie kamery z Poznania, Warszawy, a może także, co nie jest wykluczone, z zagranicy.

 

Wojciech Koterba podkreślił, że po wakacjach rozpocznie z kolegami akcję zbierania pamiątek, by przedstawić dokonania naszego regionu. Ideą, która przyświeca jego grupie jest przyciągnięcie dzieciaków na żywe lekcje historii, dzieci bowiem lepiej przyswajają wiedzę, gdy mogą zobaczyć na własne oczy np.: jak wyglądał mundur lub uzbrojenie. Chcąc wychowywać młodzież musimy im to pokazać. Bywał już na różnych spotkaniach i problem dostrzegalny jest taki, że „młodzież” na tych spotkaniach ma najczęściej lat 60-70. To niepokojący sygnał i trzeba zrobić wszystko, by to zmienić, by zainteresować historią także tych młodszych wiekiem.

 

Paweł Becela odwołał się do refleksji o wizycie przedstawicieli mieszkowskiej Grupy Rekonstrukcyjnej w Szkole Podstawowej w Chociczy. Obawiał się początkowo reakcji dzieci przed tym spotkaniem poświęconym historii, ale obawy przekształciły się wręcz w zaskoczenie i dumę, że dzieciaki z jego Szkoły tak uważnie słuchały i wyniosły tak dużo informacji z tego pożytecznego spotkania.

 

 

Mikołaj Szymczak podkreślił, że przedsięwzięcie to jest dorobkiem wspólnym wielu osób. Pracując w Urzędzie Miasta przez 7-8 lat słyszał o kolejnych etapach tej inicjatywy, a widząc zaangażowanie szefa Grupy Rekonstrukcyjnej i innych osób nie sądzi, że dobrych pomysłów zabraknie.

 

 

Ireneusz Lamprecht ocenił, że mieszkowianie już daleko zaszli i mają mocne podstawy, by być perełką tego tradycjonalizmu w Polsce. Dzieciom warto przypominać nawet o potrzebie pielęgnowania języka naszych dziadków, bo to nie jest przecież język wiejski, a wielkopolski.

 

 

Na zakończenie zebrania, korzystając z okazji, Prezes Kurkowego Bractwa Strzeleckiego Maria Mitschke zaprosiła wszystkich na XIII Turniej Strzelecki dnia 17 kwietnia 2011 r. o godz. 13ºº, który odbędzie się na strzelnicy brackiej. Oprócz walki o tytuł I Damy Kurkowych bractw Strzeleckich RP, odbędzie się otwarte strzelanie do tarcz, w tym do Tarczy Charytatywnej na zakup protezy.

 

 

Waldemar Kwieciński

członek Zarządu Klubu Regionalistów

Wyszukiwanie

Proboszcz ks. Krystian Grabijas

tel.: 62 749 30 19

nr KONTA PARAFIALNEGO

28 8427 0009 0027 0386 2000 0001

28 8427 0009 0027 0386 2000 0001

Więcej: https://parafia-mieszkow.preview.webnode.com/kontakty/