Kościół rzymskokatolicki

Stowarzyszenie "Nasz Mieszków"

2011-02-07 23:36

27-go  stycznia 2011 roku Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Mieszkowa "Nasz Mieszków"  zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego i otrzymało osobowość prawną.

Wyszukiwanie

Proboszcz ks. Krystian Grabijas

tel.: 62 749 30 19

nr KONTA PARAFIALNEGO

28 8427 0009 0027 0386 2000 0001

28 8427 0009 0027 0386 2000 0001

Więcej: https://parafia-mieszkow.preview.webnode.com/kontakty/