Kościół rzymskokatolicki

Rok 2010 jest Rokiem Jakubowym.

2010-07-25 12:27

25 lipca 2010r.

Dziś dzień św. Jakuba Apostoła. To dobry dzień na to, by przekazać kilka informacji.

Św. Jakub Starszy Apostoł, Rok Compostelański i Camino de Santiago.

 

    Św. Jakub Starszy, syn Zebedeusza, razem ze św. Piotrem i św. Janem Ewangelistą (bratem Jakuba), należał do grona najbardziej zaufanych uczniów Jezusa. Uczestniczył wraz z nimi w przemieniu Jezusa, gdy Go widzieli, jak rozmawia z Mojżeszem i Eliaszem i w chwilach konania Jezusa w ogrodzie Getssemani. Był też świadkiem, jak Syn Boży poniża się, okazując posłuszeństwo aż do śmierci. W dniach prześladowań przez króla Heroda Agrypę został ścięty mieczem (Dz 12,1-2). Zginął za wiarę jako pierwszy z Apostołów. Jedna z opowieści głosi, że uczniowie wykradli ciało Jakuba i po kilku dniach żeglugi złożyli je na wzgórzu cmentarnym u wybrzeży dzisiejszej Hiszpanii. Ok. IX wieku odkryte miejsce grobu nazwano Campus-Stellae, czyli Pole Gwiazd. Na cześć św. Jakuba w Santiago de Compostella wzniesiona została bazylika, która uchodzi dziś za jedną z największych i najpiękniejszych sanktuariów chrześcijaństwa. W średniowieczu kult męczennika rozwijał się tak znacząco, że w XII wieku aktem papieskim uznano Santiago de Compostella za trzecie po Jerozolimie i Rzymie święte miejsce chrześcijaństwa.

    

    Gęsta sieć szlaków jakubowych oplatająca ówczesną Europę przyczyniała się do przenikania kultur, wymiany poglądów, do integrowania narodów europejskich. Takim właśnie szlakiem wędrowali do Polski i po Polsce: Dobrawa, św. Wojciech czy cesarz Otton III.

 

    Choć w późniejszym okresie z powodu konfliktów zbrojnych szlaki św. Jakuba uległy zapomnieniu, to dziś, w zjednoczonej Europie przeżywają na nowo swój rozkwit. To za sprawą papieża Jana Pawła II, który w roku 1982 wygłosił w Santiago do Compostela tak zwany "Akt Europejski".

"Ja, Jan Paweł, syn polskiego narodu, który zawsze uważał się za naród europejski, syn narodu słowiańskiego wśród Latynów i łacińskiego pośród Słowian, z Santiago kieruję do ciebie, stara Europo, wołanie pełne miłości: Odnajdź siebie samą!

Bądź sobą! Odkryj swoje początki. Tchnij życie w swoje korzenie."

Na to wezwanie już cztery lata później odpowiedziała Rada Europy uznając Drogi św. Jakuba za najważniejszy szlak kulturowy Kontynentu.

    

    W roku 1122 papież Kalikst II przyznał katedrze w Santiago de Compostella prawo obchodzenia pełnego Roku Jubileuszowego, z uzyskaniem odpustu zupełnego dla wszystkich, którzy udadzą się w tym czasie do grobu Świętego. Ponieważ w tym roku 25 lipca przypada w niedzielę, również 2010 rok został ogłoszony przy otwarciu 1 stycznia Drzwi Świętych w Katedrze (otwartych tylko w takim roku) Rokiem Compostelańskim.

 Muszla na chodniku - tak oznakowane są szlaki jakubowe.

    Jedna z legend opowiada też od św. Jakubie, jako współtowarzyszu wędrówki na Camino de Santiago (na jednym z licznych szlaków pielgrzymkowych), który dał spragnionemu pątnikowi do picia wodę z muszli małża, odtąd nazwanej „muszlą św. Jakuba”. Wszystkie szlaki jakubowe oznaczane są tym właśnie znakiem (przykład na zdj. pow.).

 

Camino de Santiago nie jest zwykłym szlakiem pielgrzymkowym.

Jak mówią niektórzy: „Na Camino wszystko wygląda inaczej”,

„tu rodzi się pytanie — kim jesteś?”.

 

 

    W tym roku organizowana jest w naszej parafii pielgrzymka samolotowa m.in. do Santiago de Compostela. U księdza proboszcza można zgłaszać chęć udziału. Zapraszamy.

 

ml

 

 

Źródła:

www.zrodlo.krakow.pl

www.camino.net.pl

www.opoka.org.pl

 

 Ciekawe art.:

"Inny punkt widzenia"

   

 

Wyszukiwanie

Proboszcz ks. Krystian Grabijas

tel.: 62 749 30 19

nr KONTA PARAFIALNEGO

28 8427 0009 0027 0386 2000 0001

28 8427 0009 0027 0386 2000 0001

Więcej: https://parafia-mieszkow.preview.webnode.com/kontakty/