Kościół rzymskokatolicki

Powstańcze muzeum w Mieszkowie

2011-03-16 11:18

W barokowym dworku w Mieszkowie ma powstać regionalne muzeum Powstania Wielkopolskiego. 2 marca, w 51. rocznicę śmierci gen. Stanisława Taczaka, pierwszego dowódcy powstania, miejscowe stowarzyszenia powołały Społeczny Komitet Odnowy Dworku i Organizacji Muzeum. Inicjatywę popierają przedstawiciele powiatowych i miejskich władz samorządowych.

Mieszkowskie muzeum ma być filią Muzeum Regionalnego w Jarocinie i będzie drugim na Ziemi Wielkopolskiej – po Poznaniu – Muzeum Powstania Wielkopolskiego. Powstał już zarys programu pn. „Mieszków 2011 – 2018” obejmującego odnowienie zabytkowego dworku, w którym będzie zorganizowane powstańcze miejsce pamięci. Znajdą się w nim m.in. izby poświęcone: gen. Stanisławowi Taczakowi oraz Władysławowi Marcinkowskiemu – miejscowemu rzeźbiarzowi, który swą pracę artystyczną poświęcił powstańcom. W opracowanie programu włączyli się przedstawiciele Stowarzyszenia „Nasz Mieszków”, Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, Kurkowego Bractwa Strzeleckiego, OSP oraz Grupy Rekonstrukcyjnej Powstańców Wielkopolskich – informuje zaangażowany w realizację przedsięwzięcia Jan Jajor, historyk, prezes Jarocińskiego Towarzystwa Pamięci. Zakończenie prac wyznaczyliśmy na rok 2018. Chcemy w ten sposób uczcić setną rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego – dodaje. Kolejne spotkanie komitetu odbędzie się 8 kwietnia 2011 roku. Nieprzypadkowo, bowiem tego dnia przypada 137. rocznica urodzin gen. Taczaka.

Zdjęcie: W 51. rocznicę śmierci gen. Stanisława Taczaka władze samorządowe powiatu i gminy Jarocin,  w asyście służb mundurowych i towarzystw działających w Mieszkowie oddały hołd generałowi składając kwiaty pod jego pomnikiem w Mieszkowie.

 

Źródło:https://powiat-jarocinski.pl/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=2140&Itemid=32

 

Wyszukiwanie

Proboszcz ks. Krystian Grabijas

tel.: 62 749 30 19

nr KONTA PARAFIALNEGO

28 8427 0009 0027 0386 2000 0001

28 8427 0009 0027 0386 2000 0001

Więcej: https://parafia-mieszkow.preview.webnode.com/kontakty/