Kościół rzymskokatolicki

Podziękowania z Trześni

2012-01-22 19:49

„Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna,
któremu nadadzą imię Emanuel, to znaczy Bóg z nami” (Mt 1,23)


Kończy się okres naszego radosnego oczekiwania z Maryją na narodzenie Jezusa. Wołamy teraz „Przyjdź, o Panie, Tyś jest Królem chwały”. Zaświeć Gwiazdo Betlejemska, zaświeć i wprowadź w nasze rodziny, w nas samych, prawdę szczerą, miłość wzajemną, hojną i cierpliwą. Wprowadź pokój, który łączy i uszczęśliwia.

W Wigilijny Wieczór niech opłatek i staropolska kolęda połączy nasze myśli i serca wokół Słowa, które „stało się ciałem i zamieszkało między nami”.

Tradycyjnie, po polsku, dzieląc się opłatkiem, życzymy naszym Dobroczyńcom błogosławieństwa Bożego i szczęścia w Nowym Roku.

Wraz z opłatkiem dzielimy z Wami naszą radość z odnowionych domów parafian oraz z postępów w remontach naszych kościołów, w których macie Kochani Przyjaciele także swój udział.

Łączę więc z życzeniami świątecznymi wdzięczność dla Czcigodnego Księdza Proboszcza i wszystkich parafian za pomoc okazaną powodzianom naszej parafii przez ręce Kochanych Państwa Marię i Grzegorza Sołtysiaków.
Wyrażam przy tej okazji niekłamany podziw oraz wdzięczność dla państwa Sołtysiaków i towarzyszącej im często pani Marii, za artystyczno-powodziowe tournee po przeszło stu parafiach diecezji poznańskiej i zielonogórsko-gorzowskiej.

Bóg Wam zapłać! Szczęść Wam Boże!

W imieniu Duszpasterzy parafii i wszystkich Parafian


Proboszcz
Ks. Marian Kondysar


Trześń, Boże Narodzenie 2011

 

Dziś po raz drugi wystąpili w naszym kościele Państwo Sołtysiakowie. Mieliśmy okazję poznać kilka ciekawostek na temat polskich kolęd, dowiedzieć się więcej o ich charakterze i prawidłowym wykonaniu. Wspaniałe wrażenia artystyczne z wydażenia, z którego zbiórka przeznaczona jest na szczytny cel z pewnością pozostawi po sobie najlepsze wpomnienia. Państwo Sołtysiakowie w ciągu dwóch wizyt zebrali w sumie 2820 zł. Pieniądze przeznaczone są na remont zalanego podczas powodzi kościoła w Trześni.

Fot. PAP

  

 

Wyszukiwanie

Proboszcz ks. Krystian Grabijas

tel.: 62 749 30 19

nr KONTA PARAFIALNEGO

28 8427 0009 0027 0386 2000 0001

28 8427 0009 0027 0386 2000 0001

Więcej: https://parafia-mieszkow.preview.webnode.com/kontakty/