Kościół rzymskokatolicki

Druga pielgrzymka autokarowa po sanktuariach m.in. Podlasia, Warmii i Mazur

2013-08-30 09:42

Niepowtarzalna autokarowa wycieczko-pielgrzymka

Podlasie, Białostocczyzna, Wilno, Warmia i Mazury

z Parafii św. Wawrzyńca w Mieszkowie

w dniach: 25 – 30 sierpnia 2013 roku (niedziela – piątek)

 

25 sierpnia 2013 roku (Niedziela) < ok. 580 km >

g. 12.00 – przy kościele podstawienie autokaru, załadunek bagażu, rozlokowanie, błog. na drogę > przejazd przez Konin, Kutno > Warszawa-Wilanów: Świątynia Bożej Opatrzności > Kodeń (Sankt. MB Kodeńskiej, Królowej Podlasia), apel jasnogórski i nocleg w domu pielgrzyma

26 sierpnia 2013 roku (Poniedziałek) < ok. 220 km >

> Kodeń –Msza św., śniadanie, kalwaria - droga krzyżowa > Kostomłoty– cerkiew (neounicka) grecko-katolicka > Pratulin (męczennicy podlascy) > Leśna Podlaska (Sankt. MB Leśniańskiej, Opiekunki Podlasia) > Grabarka (prawosławna Częstochowa) > Drohiczyn n.Bugiem – katedra i góra zamkowa (punkt widokowy) > Hodyszewo: kolacja i nocleg w domu pielgrzyma

27 sierpnia 2013 roku (Wtorek) < ok. 240 km >

> Hodyszewo (Sankt. MB Pojednania, Królowa Podlasia): Msza św., śniadanie > Białystok- katedra z farą, „wersal”, katedra prawosławna > Wasilków- Święta Woda (Sankt. MB Bolesnej) > Kruszyniany – meczet muzułmański polskich Tatarów > Hajnówka – nowoczesna cerkiew prawosławna > Białowieża – kościół i rezerwat żubrów > Hodyszewo: kolacja i nocleg jak wczoraj

28 sierpnia 2013 roku (Środa) < ok. 360 km>

> śniadanie i wyjazd > Tykocin - synagoga żydowska,zamek i kościół Św.Trójcy > Krypno (Sankt. MB Pocieszenia) > Sokółka – Msza św. w kościele cudu eucharystycznego św. Antoniego Pad. > Różanystok (Sankt. MB Różanostockiej Wspom.) > Studzieniczna (Sankt. MB Studzienicznej) > relaksowy rejs statkiem 1h 20 min. po kanale Augustowskim > Sejny: kolacja i nocleg w hotelu „Skarpa”

29 sierpnia 2013 roku (Czwartek) < ok. 450 km >

>po śniadaniu wyjazd na Litwę (LT) > Wilno: zwiedzanie z przewodniczką: cmentarz na Rossie (Matka i Serce Syna), katedra, plac katedralny,kilka kościołów, Uniwersytet Wileński (d. Stefana Batorego), klasztor Bazylianów (cela Konrada), cerkiew św. Ducha, pomnik i muzeum Mickiewicza, pomnik Gedymina, spacer po starówce wileńskiej, Msza św. w Sanktuarium MB Ostrobramskiej, obiadokolacja litewska, itp. >Troki: (Sankt. MB Trockiej), zamek od zewnątrz > powrót do Polski, do Sejn (Sanktuarium MB Sejneńskiej), nocleg jak wczoraj w hotelu „Skarpa”

30 sierpnia 2013 roku (Piątek) < ok. 650 km >

>po śniadaniu wyjazd > Święta Lipka (Sankt. MB Świętolipskiej) - Msza św., śniadanie, koncert organowy > Stoczek Klasztorny (Sankt. MB Królowej Pokoju), miejsce internowania Prymasa St. Wyszyńskiego, spotkanie z ks. Ireneuszem Piskorkiem > Gietrzwałd (Sankt. MB Gietrzwałdzkiej, studzienka) > powrót przez Ostródę, Toruń, Inowrocław, Gniezno…w Mieszkowie ok. północy…

 

1. Wystarczy mieć zwykły dowód tożsamości. Będziemy poruszać się po Polsce i Litwie…

2. Koszty ceny własnej (bez pośredników i BP) 565 zł obejmują przejazd ok. 2500 km

dobrym i wygodnym autokarem z koncesją i klimatyzacją, ubezp. OC i NW, noclegi w

pokojach 2-3 osobowych z 4 obiadokolacjami i 5 śniadaniami, parkingi w PL i LT, obrazki

z każdego Sanktuarium, opłaty za wejście do meczetu i synagogi, bilet na statek, opłaty

przewodników i inne…,nie dotyczy ofiary na Msze św…

3. Można mieć trochę litów litewskich na pamiątki.

 

Głębokich przeżyć, miłych wrażeń, dobrej pogody… Szczęść Boże !!!...

Wyszukiwanie

Proboszcz ks. Krystian Grabijas

tel.: 62 749 30 19

nr KONTA PARAFIALNEGO

28 8427 0009 0027 0386 2000 0001

28 8427 0009 0027 0386 2000 0001

Więcej: https://parafia-mieszkow.preview.webnode.com/kontakty/