Kościół rzymskokatolicki

11 listopada 2010

2010-11-11 15:08

O godzinie 12:00 ksiądz probosz odprawił Mszę św. w Kościele pw. św. Wawrzyńca w intencji Powstańców, ich rodzin, a także za Ojczyznę. We mszy wzięli udział m.in. uczniowie Szkoły Podstawowej im. gen. St. Taczaka w Mieszkowie oraz ich nauczyciele, strażacy oraz członkowie Bractwa Kurkowego w Mieszkowie. Podczas tej mszy została również zaprezentowana przez założyciela - pana Wojciecha Koterbę Grupa Rekonstrukcyjna Powstańców Wielkopolskich im. gen. Stanisława TACZAKA z Mieszkowa. Po Mszy św. poczty sztandarowe przemaszerowały z siedziby OSP na Rynek w Mieszkowie. Pod pomnikiem gen. Stanisława TACZAKA w obecności mieszkańców wspomniano postać naszego wspaniałego krajana oraz złożono wieńce i kwiaty.

Wyszukiwanie

Proboszcz ks. Krystian Grabijas

tel.: 62 749 30 19

nr KONTA PARAFIALNEGO

28 8427 0009 0027 0386 2000 0001

28 8427 0009 0027 0386 2000 0001

Więcej: https://parafia-mieszkow.preview.webnode.com/kontakty/